Miljö

För att klara framtidens miljökrav utbildas vår personal kontinuerligt hos våra olika leverantörer. Där lär vi oss att ta hänsyn till den inre och yttre miljön, och att ständigt kunna förbättra kvalitén.
Varje anställd som jobbar med plast har genomgått en härdplastutbildning. Det ger oss ett
stort branschkunnande.

Avfall

Vårt miljöarbete har lett till att vi källsorterar allt avfall. För att klara detta har vi investerat i ett antal maskiner.
- Thinnerdestillator
- Pistoltvätt
- Burkpress
- Färgfilter
- Färgspillsåtervinning
- Papperspress
- Slipdammsutsug
- Filtrering blästerdamm
Har ert företag en miljöpolicy?

Ett steg mot bättre miljö är att vi kan erbjuda ert företag ett helt vattenspädbart färgsystem med fullt rostskydd som ett vanligt konventionellt lösningsmedelssystem.

Vi lämnar pris efter offert.
Copyright © 2024 Billackeringen i Mjölby AB
Org.nr 556422-5547
/dev/