Chassielack/Påbyggnation

Chassielack

Vi på Billackeringen i Mjölby tar chassilack på största allvar. Vi använder oss av moderna arbetsmedel och högkvalitativa produkter. Lackering av chassi sker alltid på blästrad yta till SA 2,5. Blästring och maskering synas alltid av noga innan lackering sker. Maskering av hydraulslangar samt luftventiler är standard för att undvika att hydraulslangar spricker osv.

Med våra produkter och noggranna arbetssätt så ger vi dig ett rostskydd som klarar av det tuffa nordiska klimatet. Vi har även kittning som ett tillval för att slippa rostavfällingar mellan huvudram och bultförband.


Påbyggnationer

Vi lackerar i stort sett alla sorters påbyggnationer. Några exempel är kranbil, skåpbil, tankbil, lastväxlare och spannmålsbyggnationer dumpersflak samt fastflakbyggnationer.
Copyright © 2024 Billackeringen i Mjölby AB
Org.nr 556422-5547
/dev/